Hvorfor vælge infotainment?

Med infotainment i tog og busser får du en fleksibel medieplatform hvor du hurtigt kan skifte budskab.

Du bestemmer også i hvilken geografi du ønsker at blive eksponeret, da reklamerne kan GPS styres. Derfor er Infotainment også en oplagt mulighed for synergi til lokalannoncering i biograferne.

Du rammer en bred målgruppe med hovedvægten på den yngre målgruppe. 

Brugerundersøgelse

Hvad følger brugerne på skærmene?

bookascreen har spurgt brugerne, hvad de følger på skærmene.

 • 96 % af de adspurgte følger med i nyhedsindslagene på skærmene
 • 75 % følger med i trafikinformationerne
 • 78 % følger med i reklamerne.

Her bliver det interessant, idet flere af passagerne følger reklamerne end trafikinformationerne.

Det er helt tydeligt at vi her, har at gøre med et medie som har en høj effekt. Hver enkelt passager bliver i en grad påvirket af skærmene, nogle i højere grad end andre.

Helt generelt er folk positive omkring skærmene og mener, at det er et godt medie til uddybning af informationer såvel som underholdning i form af reklamer samt filmtrailers.

Resultatet bygger på en kvantitativ brugerundersøgelse foretaget i november 2014. Besvarelser modtaget af i alt 241 passagerer.

Hvilke reklamer er "Top of mind"?

Undersøgelsen viste at de reklamer som var i ”top of mind” – altså reklamerne som respondenterne huskede omhandlede:

 • Uddannelse
 • Mad og drikke
 • Underholdning samt filmtrailers

Også reklamer vedrørende de forskellige biografer blev husket. Størstedelen af respondenterne var i alderen 14-23 år. Respondenterne fremhævede at de reklamer som de huskede, var dem, som henvendte sig til deres målgruppe, hvilket tit er filmtrailers, biografreklamer, samt reklamer omhandlende skole og uddannelse. Alle reklamer som respondenterne kan forholde sig til og måske endda har et personligt forhold til. Det er her vigtigt at sige, at det ikke nødvendigvis er disse reklamer som har den største effekt på alle passagerer, det er denne type reklamer, som havde den største effekt på de personer, som har svaret på vores undersøgelse.

Specifikke reklamer som, blandt respondenterne stod klarest var:

 • Bloddonor – Region Nordjylland
 • The Grill – grillbuffet
 • VIA University College

Fælles for disse reklamer, er at de er korte og konkrete. De fortæller et klart og enkelt budskab som kan forstås af alle målgrupper, selv uden lyd. Respondenterne nævner i undersøgelsen at de lægger mærke til reklamer som;

 • Viser et klart budskab
 • Dem der har et professionelt udseende og virker professionelt lavet
 • Er rettet mod respondenternes konkrete målgruppe
 • Dem som har klare farver, som virkelig kan fange ens opmærksomhed