Garanti for visning vedr. regionale- og landsreklamer

 

100% seertalsgaranti

Vælger du denne løsning, får du garanti for seertal men ikke for perioden. Vi følger din kampagne løbende og stopper den automatisk, når du som minimum har opnået det antal seere du har købt.

 

Periodevisning

Ved periodevisning garanteres du den købte visningsperiode, og vi garanterer min. 90% af de købte antal kontakter. Ved tilbudsgivning laves et estimat på antal seere baseret på et gennemsnit af historiske data fra de sidste 5 år, reguleret i forhold til forventninger til aktuelle filmtilbud i perioden (index).

 

Dokumentationsrapport

Alle kan efter endt kampagne bede om at få tilsendt en dokumentationsrapport, som nøjagtig angiver, hvor mange gange reklamen har været vist i hver biografsal, og hvor mange kontakter kampagnen har leveret. Rapporten er et automatisk udtræk af data direkte fra biografernes afviklingssoftware og tal fra Fafid.

 

Seertalsgaranti tilbydes ikke på lokal- og børnereklamer.

Her tilbydes alene periodevisning

Om bookascreen.dk
© 2015 bookascreen.dk fungerer som en fælles medieportal for adibus a/s og FS² reklame a/s.