Kort reklameblok i biografen = stor effekt!

Hos bookascreen ønsker vi, at skabe den bedste oplevelse for publikum. Det får vi med en god blanding af godt producerede lokale og regionale reklamer krydret med nationale reklamer.

Reklamerne er en stor del af helhedsoplevelsen ved at gå i biografen, og publikum har en positiv holdning til dem. Bliver reklameblokken for lang daler den positive holdning.

Vi har lyttet til biografernes erfaringer og har i fællesskab defineret klare grænser for længden af reklameblokken.

Til regionale- og landsreklamer har vi i lighed med tidligere afsat et max. på ca. 4 minutter til denne reklameblok.

På den måde sikrer vi os, at annoncørerne får størst mulig effekt af den eksklusive reklameplads.

Stor geografisk dækning med bookascreen.dk

Ønsker du en landsdækkende kampagne med biografreklamer, kommer du ikke uden om bookascreens biografer.

Vores biografer kan stå alene, eller du kan kombinere med biografer uden for vores netværk uden dobbeltdækning.

Det kendetegner biografgængerne i bookascreens biografer

Undersøgelser foretaget af Index Danmark/Gallup 2015, har dokumenteret at biografgæsterne i vores biografer er repræsentative for gennemsnittet hvad angår alder, køn, erhverv og forbrugsvaner i biografen.

Der er dog en tendens til at gæsterne i vores biografer har større husstandsindkomst og et større rådighedsbeløb.

Endelig er det dokumenteret at biografgængerne i vores biografer generelt bruger flere penge på forlystelser end gennemsnittet.

Om bookascreen.dk
© 2015 bookascreen.dk fungerer som en fælles medieportal for adibus a/s og FS² reklame a/s.