Hvad mener brugerne om Infotainment?

På baggrund af en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse, har vi fået adgang til forskellige analyse data af brugerne i den kollektive trafik. Der hersker ingen tvivl! Infotainment er et stærkt medie, brugerne af den kollektive transport er meget tilfredse med mediet, som både fungerer som et nyhedsmedie, hvor brugerne får relevante nyheder på farten, men også som underholdnings og reklameplatform.

Den positiv holdning til mediet smitter af på holdningen til annoncørernes budskaber!

Læs nogle af vore mange udtalelser fra tilfredse annoncører.


96 % af respondenterne svarede, at de hele tiden eller ofte kigger på skærmene i togene og i busserne. Kun 4 % svarede at de sjældent kigger på skærmene. Dette fortæller os, at mange af passagerne føler sig underholdt af skærmene, og derfor bruger dem for at blive underholdt på turene. Den høje procentdel skyldes formodentlig også den gode strategiske placering af skærmene, i både busserne og i togene.


Analysen viser, at når det kommer til X-busserne, så svarer 94 % af respondenterne, at de hele tiden eller ofte kigger på skærmen og kun 4 % har svaret at de sjældent kigger på skærmene. I bybusserne svarer 98 % af respondenterne, at de hele tiden eller ofte kigger på skærmene og kun 2 % har svaret at de sjældent kigger på skærmene.

I togene har alle respondenterne svaret, at de hele tiden eller ofte kigger på skærmene. Dette fortæller os, at skærmene er kommet for at blive og ikke mindst at de virker! Vi spurgte ligeledes ind til, hvad respondenterne mente om skærmene i togene og i busserne.


Resultatet taler tydeligt for sig selv, og viser at 88 % synes det er en god ide. 9 % er passive mens kun 3 % synes det er en dårlig ide. Det vigtigste vi kan konkludere ud fra dette spørgsmål er, at skærmene ikke er et irritationsmoment for passagerne.

Resultatet bygger på en kvantitativ brugerundersøgelse foretaget i november 2014. Besvarelser modtaget af i alt 241 passagerer.

Om bookascreen.dk
© 2015 bookascreen.dk fungerer som en fælles medieportal for adibus a/s og FS² reklame a/s.