Infotainment giver dig mulighed for at ramme beslutningstageren!

Undersøgelser viser, at der er store fordele i, at kommunikere til den kvindelige forbruger, idet 70% af alle købsbeslutningerne i en familie bliver taget af kvinderne. Det er ikke kun beslutningen om et kommende køb kvinderne står for, de fungerer også som initiativtager til det fysiske køb.

Undersøgelser, som bookascreen.dk har foretaget på den kollektive trafik viser, at kønsfordelingen i bookascreen’s X-busser udgør 59% kvinder. I togene er det 58% af passagerne, som er kvinder.

Dermed kan vi konstatere, at bookascreen som annoncør giver dig store muligheder for et fremtidigt mersalg, da kvinderne i de fleste tilfælde står for beslutningen af et fremtidigt køb, samtidig med at kvinderne er overrepræsenteret i den kollektive trafik, som vi dækker.

Købet af et produkt starter før man når den fysiske butik eller hjemmeside. Derfor er der fordele i, at eksponere dem for dit budskab, mens de sidder som potentielle kunder i den offentlige transport.

Infotainment har også den fordel, at annoncørerne kan ramme potentielle kunder, der hvor de er tætte på købssituationen. Købeinitiativerne forekommer ofte til og fra job, fra skole/uddannelse mm.

Ud fra en kvantitativ brugerundersøgelse i form af en spørgeskemaundersøgelse, som bookascreen har udarbejdet for at få indsigt i data omkring brugerne, viste det sig at 67% af respondenterne var kvinder. Dette er igen med til, at underbygge vores teori om, at eksponeringen er størst overfor det kvindelige segment.

Kontakt vores konsulenter for nærmere information om infotainment. 

 

Om bookascreen.dk
© 2015 bookascreen.dk fungerer som en fælles medieportal for adibus a/s og FS² reklame a/s.