3 Gazeller under samme tag

3 gule kuverter dumpede ind af brevsprækken på Holstebrovej 16A i Skive.
Kuverterne var stilet til selskaberne FS² reklame A/S, Adibus A/S og Digi-Add A/S.

Overskriften i brevene var enslydende: Tillykke – din virksomhed er gazelle 2014. At tre virksomheder under samme tag har opnået denne flotte udnævnelse er helt enestående.
Ikke mindst set i lyset af at kun ca. 1300 danske virksomheder opnår denne udmærkelse hvert år. I Danmark er der ca. 300.000 virksomheder registreret. Og i Skive by var der sidste år kun 3 virksomheder i alt der opfyldte kriteriet for at blive udnævnt.

Jo, det kan godt lade sig gøre at drive sund forretning i den ”rådne banan”.

Vi er alle meget stolte og glade.