Bookascreen udvider med endnu flere biografer

5 nye biografer har inden for den seneste måned tegnet aftale med FS² / bookascreen.dk om salg og håndtering af biografreklamer. Heriblandt den helt nye Valby Kino som åbner i maj måned.
 
Det betyder at vi nu håndterer reklamevisningen i Danmarks største netværk af biografer.

Vores netværk tæller alt fra de små lokalbiografer til de helt store provinsbiografer med billetsalg på over 320.000 billetter pr. biograf / år.

Vi repræsenterer 119 sale fordelt på 48 biografer jævnt fordelt over hele Danmark. Vores biografer viser samlet over 130.000 forestillinger årligt.

Vi er repræsenteret i halvdelen af de 20 største byer og vi dækker 28% af det samlede billetsalg i Danmark.

Sådan er biograferne fordelt:


Spændende og alsidigt filmprogram

Netop nu bydes der på et spændende og alsidigt filmprogram som appelerer til alle målgrupper.

Vi tilbyder dag-til-dag indrykning – så du kan hurtigt komme med!