FS² reklame a/s bliver en betydelig udbyder af biografreklamer

FS² udvider kraftigt portefølgen af biografer og overtager ved årsskiftet alt reklamesalg i en stor del af de større danske biografer. Det betyder at der efter årsskiftet reelt er to store toneangivne spillere på nationale- og regionale reklamer i Danmark hhv. Dansk Reklamefilm og FS². FS² vil efter årsskiftet varetage alt reklamesalg i 109 af de 396 biografsale der er i Danmark.
 
Biograferne i FS²-regi omfatter alt fra de helt små med billetsalg på 15.000 billetter til helt store biografer med et billetsalg op til 330.000 årligt. Biograferne er geografisk placeret over hele landet. Efter årsskiftet vil FS² vise reklamer for 28% af samtlige biografgængere i Danmark.
 
”Vi har indtil nu haft vores fulde fokus på lokale- og regionale reklamer. Vores lokale reklamekoncept har været en stor succes, vi har gjort mediet langt mere attraktivt, blandt andet med funktioner som gør at annoncøren selv, via internettet, kan udskifte tekster og billeder i sin biografreklame. Med overtagelsen af en række af de største danske biografer er det naturligt for os at rette større fokus mod de nationale reklamer også. De mange funktionaliteter vi har udviklet kommer også denne gruppe til gode og vi har nu fået tilstrækkelig opbakning til at udvikle endnu flere spændende tiltag. Vi har dog en klar holdning til det at vise reklamer i biografen. Reklamerne skal bidrage til en positiv oplevelse hos publikum. Derfor har vi i samråd med biograferne defineret en begrænsning på foreløbig 4 minutter til den regionale- og nationale reklameblok. Det giver i den sidste ende størst værdi for annoncøren” siger Brian Stærk Sørensen der er direktør for FS² reklame.
 
FS² tilbyder danmarks bedste geografiske spredning blandt biograferne. Derfor forventer FS² at den begrænsede og eksklusive reklameplads i biograferne hurtigt kan blive udsolgt.
 
FS² reklame a/s og virksomheden adibus a/s har et salgsmæssigt samarbejde via bookingportalen www.bookascreen.dk som også omfatter reklamesalg til andre skærmbårne medier i bl.a. busser, tog, instore-TV mv. For at imødekomme de nye satsninger søges 2 reklamekonsulenter i hhv. Jylland og i Hovedstadsområdet.
 
FS² reklame a/s er i disse dage ved at færdiggøre den nationale- og regionale prisliste for 2013. Send en e-mail til bs@fs2.dk hvis du ønsker prislisten tilsendt.